วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม 2.1 สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ให้นักเรียนสร้างตาราง (ในหนังสือแบบเรียนหน้า 27)กิจกรรม โดยใช้ Google Slide  แล้วแชร์ข้อมูล เป็นลิงก์ส่งที่ฟอร์มข้างล่างนี้
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น